Close

VI ÄR
IDEASONLINE

REKLAM – DESIGN – WEBB – FOTO – KOMMUNIKATION – PRESS
Vi arbetar med design och kommunikation för företag som vill stärka sin
position på marknader de valt att vara verksamma inom. Vidare att informera
och lyfta fram företagets erbjudanden till valda målgrupper och intressenter.

Vilka Vi ÄrVad Vi Kan

Vi Är IdeasOnLine

Och vi levererar alltid vårt bästa

Vi är en kreativ mediabyrå med kontor i Malmö, Sverige. Vi brinner för att göra våra klienters investeringar i marknadsföring och kommunikation till framgångsrika satsningar för sin verksamhet. Vårt arbete ska alltid sätta våra klienters intresse i första hand samt vara en trygg och säker samarbetspartner under hela processen, från idé till avslut.

Kreativ Design

Design är i ständig förändring. Vårt mål är alltid att göra vårt yttersta för att leverera väl genomtänkt design. Inte bara visuellt, utan även för funktion och nyttan. Att uppnå detta kräver tålamod och bred erfarenhet.

Internet Marknad

Internet är en väldigt ung marknadskanal sett till de mer traditionella sätten att marknadsföra sina tjänster och produkter. Samtidigt är den enormt stor och omfattande, dessutom under stadig utveckling.

Media Anpassning

Att anpassa sina budskap till rätt målgruppkan vara svårt nog. Att dessutom hitta rätt format och proportioner för respektive marknadskanal kan vara en utmaning i sig – Ett budskap i fel format får oftast fel slutresultat.

Hur Vi Arbetar

Vi har alltid en dedikerad projektledare för varje klient. Projektledaren är spindeln i nätet och den som har helhetsgreppet. Projektledaren har hela byråns samlade kompetens till sitt förfogande.

Energiskt

Rätt energi är en väldigt viktig beståndsdel i ett lyckat projekt. Utan energi tappar projektet fart och kraft

Innovativt

Innovation handlar om att se saker utifrån och in, att ta fram lösningar som inte provats eller genomförts tidigare

Kreativt

Kreativitet kan vara avgörande för om ett projekt blir lyckosamt eller ej. Lagom brukar tilltala det stora flertalet

Utforskande

Att ta reda på fakta samt nyfiket studera vad andra gör eller har gjort tidigare kan spara tid samt vara oerhört nyttig information

Medarbetare

Vem Gör Vad

Våra framgångar bygger främst på bred kompetens bland medarbetarna. Att ha engagerad personal är ingen självklarhet. Vi engagerar vår personal med respekt, öppen dialog och stor tilltro till varandras kompetens, erfarenheter, tycke och smak.

JOHN HOWARD

Vd & Grundare

Janet Wendt

IT & Utveckling

Andrè Martini

Marknad & Försäljning

Lena Skoogh

Ekonomi & Personal

Vi Bidrar Till
Bättre Kommunikation

Att uttrycka sig på ett sätt så att alla förstår och kan ta till sig information är en konstart väldigt få personer besitter. Vi löser detta genom att vara många, alla deltar och engagerar sig i processen – Tillsammans levererar vi som bäst.

Vad Vi Kan

Kreativ Reklam & Design, Fotografering & rörlig media, kampanjer via Internet.

Titta gärna in i vårt ständigt växande utbud av genomförda projekt. Vi har också mängder av opublicerat material som vi kan visa upp beroende på vad som kan vara intressant för just ert projekt eller önskemål.

Klicka på knappen intill för att se några av våra senast genomförda arbeten och projekt.

Marknadskommunikation

Vi Kan Leverera Till Er

Inget projekt är omöjligt, däremot kan det ta olika lång tid beroende på önskat resultat. Vi arbetar med såväl stora som mindre företag med allt från enkla budskap till fleråriga projekt. Vi har alltid samma energi och entusiasm oavsett. Dock reserverar vi oss mot arbeten som kan vara stötande eller på annat sätt kränka individer eller andra organisationer.

Webb
Design

Hemsida, E-handel, Nyhetsbrev, Event eller andra marknadsplatser.

Nästan oavsett vad man vill uppnå så finns det som regel alltid flera alternativ när det gäller Internet och Webb. Vår styrka sitter i att vi inte låser fast oss vid ett enda förslag utan kommer med flera olika förslag beroende på omfattning och storleken på budget för just ert projekt.

 • Responsive design
 • Template development
 • Rich media banners
 • Frontend development
 • Backend development
 • Content creation
 • Content audit
 • Copywriting
 • Photography
Media
Kommunikation

Med Media Kommunikation avser vi den del av projekten som rör sociala medier

Sociala medier ligger oss varmt om hjärtat och något vi är riktigt stolta över. Eftersom varje genomfört projekt bidrar till nästa uppdrag och på så sätt bygger på ett stort kunskapscenter med erfarenheter från alla tidigare projekt. Denna del av marknadskommunikation växer stadigt.

 • Facebook advertising
 • SEO and SEM
 • Facebook apps
 • Context advertising
 • Rich media banners
 • Game development
 • Content creation
 • Testing
Digital
Produktion

All teknik är mer eller mindre digital, detta innefatter även banners & reklam

Oftast räcker den egna hemsidan till för att promota en kampanj eller nyhet. Då kan det vara aktuellt att marknadsföra sig i andra kanaler och på så sätt nå målgrupper man annars inte hade kunnat nå. Att göra reklam för sin kampanj på andras sajter är idag vedertaget.

 • Rich media banners
 • Audio production
 • Photography
 • Design
 • Content creation
 • Content audit
 • Project management
 • Technical requirements
 • Testing
E-post
Marknadsföring

Nyhetsbrev eller e-post marknadsföring en bra kombination av två världar

Med egna nyhetsbrev kontrollerar ni själva omfattning och frekvensen av er marknadsföring utan att budgeten skenar iväg. Att fundera på kan vara ifall era mottagare kanske ska segmenteras i olika kategorier för att bättre matcha era utskick och erbjudanden. Detta görs enkelt och smidigt med vårt anpassade verktyg.

 • Facebook apps
 • Brand immersion & research
 • Competitive analysis
 • Stakeholder interviews
 • Content audit
 • Project/platform planning
 • Technical requirements
 • Testing
Vi Kan DesignVi Kan LevereraVi Älskar WordPressVi Gillar GlassVi Är Kreativa

— Vår väg till framgång —

Vad Vi Har Gjort

Ta del av Våra Projekt

Varje projekt har sin egen historia och det som från början var en idé utvecklas ofta till något ännu större och mer spännande. I vårt projektbibliotek kan du hitta mängder av olika uppdrag och varianter av mediaproduktion. Vi hoppas dessa kan ge er inspiration för ert nästa projekt med lyckat resultat

Blue Print

Vi Vill Göra Våra Kunder Lyckliga

Vi är oerhört engagerade i allt vi åtar oss att genomföra. Att tala om kanske eller mindre än hundra procent är inte aktuellt för oss. Detta ska ge dig tillräckligt med mod att engagera oss i ditt nästa projekt. Phasellus är exempel på projektsida under arbetets gång så att ni som beställare ska kunna följa projektets status efterhand som det fortlöper.

Omvärld

Behovet av att samverka med vår omvärld och hitta de bästa lösningarna för våra kunder

Innovation

En ständig källa till förnyelse är vad vi alla önskar oss i oändlighet och gärna tidlöst

Funktion

Oavsett kampanjens storlek måste den fungera smärtfritt och testas grundligt innan lansering

Lansera

Innan lansering har tester utförts och åtgärder vidtagits för att säkerställa lanseringen

Att ha en färdig checklista med åtgärder och en färdig plan är grundläggande för våra projekts genomförande. Utan denna kan projektet svårligen genomföras eller slutföras på ett för kunden acceptabelt sätt.

Liten Fakta

Vi är stolta över mycket

345
Projekt
275
Kunder
3846
Följare
14
Ålder

Vår statistik talar för sig själv. Våra kunder, följare och antalet genomförda projekt är vi särskilt stolta över tillsammans med engagerade medarbetare.

Kompetens

Under ständig Påbyggnad

Kompetens är ett samlingsbegrepp för ett företags förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Hos oss omfattar det även ett antal program och applikationer som är absolut nödvändiga för att kunna genomföra våra kunders önskemål. Nertill kan du se ungefärligt var byråns samlade kompetens befinner sig inom respektive område.

Diagramet visar några av de vanligaste förekommande applikationerna inom digital reklam och webbdesign

Adobe Illustrator används för prodoktion av logotyper och illustrationer där pixelbaserat material är grundläggande. Adobe InDesign använder vi för produktion av textbaserat material som ska återges i tryckt form. MySQL är en databas applikation vilken är grunden för bland annat WordPress. PHP | HTML är det programspråk som används för produktion av innehåll som ska återges i webbläsare. WordPress är vårt huvudprogram för hemsidor och webbplatser. SEO | Optimering används för att sökmotorer ska kunna tolka och hänvisa till innehållet då användare söker via exempelvis Google eller Bing. Adobe Photoshop används för att färdigställa bilder för webb eller tryck.

Adobe Illustrator
90%
Adobe InDesign
85%
MySQL
75%
PHP | HTML
85%
WordPress
90%
SEO | Optimering
85%
Adobe Photoshop
90%

Kontakt

Skicka ett meddelande till oss

Tel | +46 (40) 455536

IdeasOnLine Skandinavien
Kontor, 212 12 Malmö, Sverige

info@ideasonline.se
www.ideasonline.se